Leasing dla Rolników   Stojak do Cięcia Drewna  
  
  Strona Główna
  Dawki Żywieniowe
  Rasy Koni
  Koń
  Umaszczenie
  Chód Konia
  Zawody Jeździeckie 2008
  Paint Horse Klub
  LZJ Zbrosławice
  Stajnia Dorado
  Kontakt
 
 


LZJ DRAMA ZBROSŁAWICE
Ul. Wolności 28
42-674 Zbrosławice
tel (032) 2337000, 2337103

HALOWE OGÓLNOPOLSKIE
ZAWODY KONNE W UJEŻDŻENIU
ZBROSŁAWICE 07-08-09.03.2008 R.
 
PROPOZYCJE
 
1.      Organizator zawodów: LZJ Drama Zbrosławice Ośrodek Jeździecki Zbrosławice                                                                                                                  
2.      Miejsce zawodów:        Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
3.      Termin zawodów:        07-08-09.03.2008 r.        
4.      Termin zgłoszeń wstępnych:     10.02.2008 r.
5.      Termin zgłoszeń ostatecznych: 20.02.2008 r.
6.      Zgłoszenia pisemne na obowiązujących drukach PZJ :
LZJ Drama Zbrosławice
Ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice
fax. (0-32) 2337000, 2337103 w godz. 800-1500
7.      Dodatkowe informacje na temat zawodów:
Barbara Jachowicz tel. (0-32) 2337000, 2337103 ewentualnie 0-606 788368
Marcin Jońca tel. 0-607 797 268
Andrzej Jońca tel. 0-601 415 902
 
WARUNKI TECHNICZNE
1.        Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ.
2.        Plac konkursowy – Hala podłoże piasek + trociny – wymiar 20m x 60m
3.        Rozprężalnia – Hala podłoże piasek + trociny wymiar 20m x 40m
4.        Warunki ogólne
·         Przepisy Ogólne PZJ wydanie 2004.
·         Regulamin Weterynaryjny wydanie 2005
·         Regulaminem Rozgrywania Zawodów Jeździeckich w Ujeżdżeniu obowiązujący od 01.04.2006
 
Sędzia Główny Zawodów -  
Sędzia PZJ                      - 
Sędziowie                        -  
Komisarz                         -  
Delegat weterynaryjny -     Wiesław Topór
Dyrektor Zawodów       -    Marcin Jońca
Dyrektor Biura             -    Barbara Jachowicz
 
   
Program zawodów:

DZIEŃ
UCZESTNICTWO I OGRANICZENIA STARTOWE

I
*
II
*
III
*
 
P-2
1
P-3
7
N-4
13
P-2 i P-3 tylko dla Juniorów Młodszych, N-4 Otwarty + Juniorzy Młodsi

N-3
2
N-7
8
N-9
14
Otwarty*

C-3
3
C-4
9
C-5
15
Juniorzy - Otwarty *

CC-2
4
CC-4
10
CC-6
16
Młodzi Jeźdźcy - Otwarty *

CC-4
5
CC-7
11
CC-8
17
Mała Runda - Otwarty

CS-1
6
CS-2B
12
CS-5
18
Duża Runda - Otwarty
 
  • W przypadku małej ilości zgłoszeń do zawodów ogólnopolskich zostaną rozegrane Zawody Regionalne - Konkursy zaznaczone gwiazdką. Zgłoszenia do zawodów regionalnych po zamknięciu zgłoszeń do Zawodów Ogólnopolskich tj. od 20.02.2008.
  • W ramach zawodów ogólnopolskich istnieje możliwość rozegrania konkursów dla jeźdźców w wieku 20 – 25 lat, zgodnie z zaproponowanymi od 2007 roku przez FEI programami to jest: Intermadiate II i Grand Prix Young Rider (FEI 2007). Zainteresowanych rozegraniem tych konkursów prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniach.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.        Stajnia do dyspozycji ekip od dnia 06.03.2008 r. od godz. 14oo
2.      Opłata za stajnie - boksy – 220 zł (całe zawody). Opłaty za stajnie należy wpłacać na konto i dowód wpłaty przestać faxem wraz ze zgłoszenie ostatecznym „ASCOT” Usługi jeździeckie Aleksandra Kędzierska Jońca, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr konta PKO BP 17 1020 2368 0000 2202 0237 3843    UWAGA: Klubom, które do dnia 26.02.2008 r. nie wniosą przedpłat za boksy nie gwarantujemy miejsc dla koni.
3.      Opłata organizacyjna – 160 zł od konia – od rundy, lub 60 zł od pojedynczego startu – płatne bezpośrednio po przyjeździe w biurze zawodów
4.       Opłata antydopingowa – 10.00 zł. od konia - płatne bezpośrednio po przyjeździe w biurze zawodów
5.       Dla zwycięskich koni Flot’s . Dla zwycięzców rund – miejsca od 1 do 3 - atrakcyjne nagrody rzeczowe
6.       Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma 1 kostka 4 zł., siano 1 kostka 6 zł. pasza, pojemniki na paszę i wodę we własnym zakresie.
7.       Odprawa techniczna 06.03.2008 o godz. 2000
8.       Wyżywienie we własnym zakresie w bufecie na terenie Ośrodka.
9.       Zakwaterowanie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja) lub we własnym zakresie – telefony do Hoteli:„Apollo” Zbrosławice tel. (032-2337664), Hotel „Olimpijski” Tarnowskie Góry (032-2854524), Hotel „Energetyk” GZK Pyskowice tel. (032-2332348), „Pałac w Rybnej” tel. (032-2841837), Hotel „Sparta” Zabrze Rokitnica tel. (032-2722755) Hotel Salezjanie Repty (032 2851474).
10.   Kary za brak dokumentów – według stawek PZJ.
11.   Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja w wys. 200 zł.
12.   Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po wywieszeniu list startowych) za zgodą sędziego głównego – 10 zł.
13.   Wymagana dokumentacja dla koni aktualne badania i szczepienia ochronne
14.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas zawodów i transportu.
 
SPRAWY WETERYNARYJNE
 
Lp
funkcja
Imię i nazwisko
telefon
1.
Powiatowy lekarz wet.
Dr Adam Drewniok
0694446909
2.
Lekarz wet. zawodów
Dr Wiesław Topór
0606263658
 
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
·        pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
·        drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
·        co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
·        żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
 
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
 
Propozycje zatwierdzone przez PZJ dnia ..............................